Ekomuzej-Ecomuseo “Batana”

Potvrdio istaknuti status na međunarodnoj sceni u sklopu UNESCO-ve konferencije u Bocvani

Već dugi niz godina Ekomuzej – Ecomuseo “Kuća o batani – Casa della batana” predstavlja dobar primjer participacije zajednice u oblikovanju lokalne kulturne ponude i očuvanju kulturne baštine koji se aktivno predstavlja na međunarodnoj razini. Brojne aktivnosti okrunjene upisom u UNESCO-v registar dobrih praksi 2016. godine nižu se i dalje jedna za drugom, a na novu razinu podignute su 2020. godine kada je Udruga-AssociazioneKuća o batani-Casa della batana” akreditirana pri UNESCO Konvenciji za očuvanje nematerijalne kulturne baštine.

Od 2022. godine stručna voditeljica Ekomuzeja, dr.sc. Tamara Nikolić Đerić, izabrana je u izvršni odbor Foruma akreditiranih UNESCO udruga gdje je tijekom 2023. godine obnašala funkciju zamjenice predsjednika. Na Međuvladinoj sjednici za očuvanje nematerijalne kulturne baštine održanoj u gradu Kasane u Bocvani u prosincu 2023. godine, Nikolić Đerić je obnovljen mandat te će tako i naredne dvije godine zastupati ‘Kuću o batani-Casa della batana’ i druge udruge iz Istočne Europe (grupa II), a prema izbornim UNESCO pravilima.

Osim svakodnevnog angažmana u koordinaciji Foruma, 2023. godina je protekla u znaku 20. obljetnice UNESCO-ve Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine što je Ekomuzeju pružilo priliku da se promovira upravo kroz aktivnosti njezina Foruma, ali i kroz brojne druge platforme s kojima nastavljati potvrđivati svoj istaknuti status na međunarodnoj sceni.

Vrlo intenzivna jesen na polju međunarodne stručne suradnje započela je polovicom listopada u talijanskom San Benedetto del Tronto u kojem je, uz financijsku podršku Istarske županije-Regione Istriana, stručna voditeljica Ekomuzeja-Ecomuseo “Kuća o batani-Casa della batana” Tamara Nikolić Đerić sudjelovala na 28. Forumu Asocijacije Pomorskih muzeja Mediterana – Association of Mediterranean Maritime Museums (AMMM) na temu integracije gastronomije u ekomuzeološku praksu. Tamo je predstavila iskustva gastro-baštinskih programa Ekomuzeja-Ecomuseo “Kuća o batani-Casa della batana” koji se održavaju u tradicijskoj rovinjskoj konobi Spacio Matika te približila proces očuvanja i upisa umijeća plovidbe latinskim i oglavnim jedrima duž hrvatske obale u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Veseli činjenica da je Istarska županija prepoznala napore Udruge i Ustanove “Kuća o batani – Casa della batana” koje upravljaju Ekomuzejom te mu je i ove godine odobrena financijska podrška za međunarodnu suradnju.

Iskustva Ekomuzeja- Ecomuseo “Kuća o batani – Casa della batana” Tamara Nikolić Đerić prezentirala je i na ICOM SEE konferenciji o održivom razvoju koja se održala polovicom listopada u Bukureštu povodom 20. godišnjice Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Tijekom listopada gostovala je i u Širokom Brijegu gdje je kao zamjenica predsjednika UNESCO NGO Foruma govorila o aktivnostima Foruma i mogućnostima koje pruža za razvoj i promociju udruga jugoistočne Europe u kontekstu očuvanja nematerijalne kulturne baštine.

O aktivnostima s kraja 2023. godine, a koje se u većoj mjeri nastavljaju i u 2024. godini dr.sc. Tamara Nikolić Đerić kaže: “Međunarodna suradnja iznimno je važan aspekt djelovanja Ekomuzeja-Ecomuseo “Kuća o batani-Casa della batana” jer nam je želja predstaviti naš rad kao primjer uspješne baštinske prakse te u tom smislu i pozicionirati Rovinj-Rovigno, Istru i Hrvatsku na međunarodnoj baštinskoj razini. Posebno smo ponosni na sudjelovanje na sastanku Međuvladinog odbora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine u Bocvani posvećenog 20. obljetnici UNESCO-ve Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine gdje sam kao zamjenica predsjednika imala ulogu koordinatorice brojnih pratećih događaja koje je Forum organizirao.

Uz intenzivan listopad i prosinac, napomenula bih da smo i rujan započeli prvim službenim sastankom partnera projekta Adriatic PorTLand financiranog kroz INTERREG Italy-Croatia program na kojem je Ustanova-Istituzione “Kuća o batani-Casa della batana” preuzela ulogu vodećeg partnera. Za razliku od dosadašnjih, u čijem je fokusu isključivo bila obalna maritimna baština, Adriatic PortLand ima za cilj razvoj strukturiranog plana integracije kulturno-turističkih ponuda obale i riječnog zaleđa kroz valorizaciju tradicijske plovidbe koja je kroz povijest povezivala ove zajednice.

Uz Adriatic PorTLand, Udruzi je po prvi put odobren i jedan četverogodišnji Creative Europe projekt. Upravo sam se vratila s Kick-off meetinga održanog u Belgiji u Mechelenu gdje smo s partnerima iz Italije, Poljske, Švedske i dakako Belgije dogovarali metodološki okvir prvih istraživanja koja započinju već u travnju, a tiču se etičke i održive integracije nematerijalne kulturne baštine u turističke ponude uključenih gradova.

Ovom prilikom svakako bih spomenula i jedan vrlo važan projekt na svjetskoj razini odrađen 2022. godine pod nazivom „Crafting the sea-Oblikovanje mora“ na kojem su mi suradnici bili Luca Privileggio, inače i član naše Udruge, te dr.sc. Mirta Smodlaka Tanković kao predstavnica Centra za istraživanje mora u Rovinju-Institut Ruđer Bošković. „Crafting the sea-Oblikovanje mora“ dio je globalnog projekta ‘Sea beyond project on ocean sustainability as a precautionary measure in face of the COVID 19’ kojim su se Ekomuzeja- Ecomuseo “Kuća o batani – Casa della batana”i Centar za istraživanje mora u Rovinju-Institut Ruđer Bošković pridružili globalnim nastojanjima očuvanja mora u kontekstu UN-ovog Desetljeća znanosti o oceanima za održivi razvoj (2021. – 2030.). Pod pokroviteljstvom Regionalnog ureda za znanost i kulturu UNESCO-a u Europi, projekt je imao za cilj promociju lokalnog znanja o moru i edukaciju najmlađih sugrađana o važnosti mora za budućnost planeta”, naglasila je Tamara Nikolić Đerić.

Sve međunarodne aktivnosti i projekte moguće je pratiti na Facebook stranici Ekomuzej – Ecomuseo ‘Kuća o batani – Casa della batana’ te na službenoj web stranici Ekomuzeja www.batana.org.