Tradicijsko graditeljstvo u Krapju - očuvanje baštine i tradicije jasenovačkog kraja
 • NASLOVNICA
 • LIFESTYLE
 • ISTRAŽI/DOŽIVI
More
  Naslovnica Istraži/doživi Kontinentalne preporuke Tradicijsko graditeljstvo u Krapju - očuvanje baštine i tradicije jasenovačkog kraja

  Tradicijsko graditeljstvo u Krapju – očuvanje baštine i tradicije jasenovačkog kraja

  Krapje je pravi biser etno baštine koji se krije nadomak Zagreba. Selo na lijevoj obali Save na području Općine Jasenovac s više od 80 drvenih kuća i jedan od bisera Parka prirode Lonjsko polje koji se vodi kao spomenik kulturne baštine A kategorije.

  Zbog svog  prepoznatljivog tradicijskog načina gradnje Krapje je proglašeno selom graditeljske baštine 23. rujna 1995. godine. Od tada se svake godine u Krapju u mjesecu rujnu u sklopu Europskih dana baštine obilježava Dan graditeljske baštine, s ciljem promocije kulturnih, vjerskih, povijesnih i tradicijskih vrijednosti ovog dijela jasenovačke posavine.

  Prepoznatljivu sliku naselja čine potezi drvenih tradicijskih kuća, najčešće okrenutih užim pročeljima prema cesti, s čije se bočne strane ulazi u dvorišta, a uz njih su izgrađene različite gospodarske zgrade. U selu je očuvan znatan broj raznih tipova kuća karakterističnih za ovaj dio Posavine pa je dio sela južnije od crkve (Donje Krapje), koji je očuvan u većoj mjeri kao kompaktna cjelina tradicijske drvene arhitekture, godine 1990. zaštićen i  upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture.

  Krapje je dobilo ime po ribi šaranu, odnosno krapu, taj naziv se po prvi puta spominje u 14. stoljeću.

  U Krapju se svake godine obilježavaju Dani europske baštine uz razne kulturne, edukativne, vjerske, sportske, gastronomske, folklorne i druge sadržaje. Promoviraju se tradicionalni obrti, predstavljaju brojni uzgajivači i proizvođači tradicijskih proizvoda, pčelarstvo, košaraštvo, užarstvo, lončarstvo, ribarstvo, konjogojstvo, mljekarstvo, izrada suvenira, kao i raznovrsna i bogata gastronomska ponuda, šaran na rašljama, fiš paprikaš i lovački gulaš.

  Cijela Posavina jedinstveni je kutak nedirnute prirode. To je područje Parka prirode Lonjsko polje koje pripada najočuvanijim poplavnim prostorima u Europi u kojem ističemo Poganovo polje kao najbogatije močvarno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Krapje đol je 1963. godine proglašeno prvim hrvatskim ornitološkim rezervatom, jer se ovdje mogu vidjeti razne ptice močvarice, poput sive čaplje i žličarke. U Krapju se naveliko isprepliću tradicijska graditeljske baština te bogata i lijepa priroda.

  Saznajte više o ovom biseru Sisačko – moslavačke županije na linku: 
  Turistička zajednica Općina Jasenovac

  PROMO

  PRATITE NAS

  1,333InstagramSlijedi

  Najčitanije

  Okusite hrvatsku tradiciju u bajkovitom Zagorju – kući dobrih okusa

  Dani Okusa hrvatske tradicije održavaju se 15. - 25. studenog u 12 restorana u Krapinsko-zagorskoj županiji. Uživajte u slijedu od tri tradicijska jela čija se priprema...

  Bajkovit grad satkan od legendi