Za hodočašće života, sada se možete pripremati na Krku!

..A možete odabrati i Hrvatsku umjesto Španjolske, i novu 100 kilometara dugačku hodočasničku rutu Camino Krk.

Na novopokrenutom portalu  www.ExperienceKrk.com prezentira se čitav niz turističkih tematskih proizvoda kao motiv dolaska, upravo sa ciljem privlačenja turista izvan glavne sezone. Tematski proizvodi destinacije objedinjuju kulturno-povijesnu, gastronomsku, romantičnu, vjersku i dentalnu ponudu. Uz navedeno, prezentirane su ideja za kreiranje boravaka za obitelji, za nautičare, ljubitelje adrenalina, planinare, bicikliste ali i umjetničke duše, ideje za jednodnevne i višednevne izlete, te pregršt preporuka kako gosti sukladno svojim interesima mogu na najbolji mogući način iskoristi svoje vrijeme na otoku.

Na ExperienceKrk.com pronađite  događanje Camino tjedan na Krku koji će se održati po prvi puta u terminu 30.9. – 06.10.2019., a organizira ga TZ Grada Krka i Bratovština Svetog Jakova sa partnerima. Ovim događanjem počinje obilježavanje službene hrvatske Camino rute slijedom srednjovjekovnih hodočasničkih staza na otoku Krku. Tematska ruta Camino Krk priključiti će se europskoj mreži hodočasničkih puteva svetog Jakova, te stvoriti preduvjete za razvoj hodočasničkog i vjerskog turizma na otoku Krku.

Camino Krk je kružna ruta koja prolazi pješačkim stazama otoka Krka, ukupne dužine 100 km. Početna točka je u gradu Krku, a završna u mjestu Kornić ispred crkve Svetog Jakova.

CAMINO DE SANTIAGO – GODIŠNJE GA PROPJEŠAČI PREKO 320.000 HODOČASNIKA

Camino de Santiago – Put Sv. Jakova, hodočasnička je ruta od preko 800 km koju godišnje propješači preko 320.000 ljudi u Španjolskoj, a u cijeloj Europi i značajno više. Vijeće Europe 1987. godine joj je dodijelilo titulu “Glavne ulice Europe”. UNESCO je 1993. godine proglasio španjolski i francuski dio puta za Santiago UNESCO-vom svjetskom kulturnom baštinom. Mreža puteva Sv. Jakova koji vode u Santiago de Compostelu prostire se cijelom Europom. Od sjevera Norveške i ostalih baltičkih zemalja putokazi vode u Santiago de Compostelu.

U Hrvatskoj još od 1203. godine Bratovštine Sv. Jakova organizirano pomažu hodočasnicima koji su tada hodali iz Hrvatske do Santiago de Compostele i nazad. Današnja Bratovština Svetog Jakova, sa sjedištem u Samoboru nasljeđuje tu tradiciju. Članica je Nadbratovštine Sv. Jakova u Santiago de Composteli, središnje institucije koja okuplja udruge i bratovštine Sv. Jakova iz cijelog svijeta. Izdavač je hrvatske hodočasničke putovnice – Credentila, službeno prihvaćene kao hodočasnička isprava s kojom se u Santiago de Composteli dobiva diploma o obavljenom hodočašću – Compostela.

Cilj manifestacije Camino tjedan na Krku je prezentacija novog turističkog proizvoda široj javnosti i dionicima u destinaciji. Riječ je o događanju sa bogatim programom vezanim za Put Sv. Jakova (predavanja, tribine, izložbe, filmske projekcije…) u sklopu kojeg se organizira pješačenje te samo markiranje rute. Slično događanje organizirati će se dva puta godišnje, u travnju i listopadu, a ostatak godine posjetitelji će po predloženom iteneraru moći hodati sami u vlastitom aranžmanu. Više podataka te obrazac za prijavu nalazi se na www.ExperienceKrk.com

Izvor i fotografije: www.tz-krk.hr/hr