Ljepotica koja čeka svog mlinara i izletište coprnica – legende Varaždinske županije

Pokrovitelj priče

Uz prostrane, mračne šume uvijek je vezana i kakva stara legenda ili barem jezovita priča koja se prenosi generacijama. Tako i šuma Paka kraj Novog Marofa, koja se proteže obroncima Kalničkog gorja, skriva mnoge legende, kakva je ona o Crnoj Paki i staroj utvrdi Gradišče.

Domaće stanovništvo, a pogotovo putnici, vjekovima su zazirali od ove šume koja je, posebice noću, krila mnoge opasnosti.

Ova je šuma naime, stoljećima bila idealno zaklonište i utočište bjeguncima od zakona, koji su presretali i pljačkali putnike koju su prolazili uskom cestom okruženu šumovitim bregovima. Oni koji su postali žrtvama razbojničkih prepada širili su jezovite priče o njihovoj okrutnosti, pa je ova šuma u narodu prozvana – Crna Paka. Osim odmetnika Paka je skrivala i stare, mistikom obavijene stare utvrde, uz koje su naravno, vezane i zanimljive legende. Tako ona o utvrdi na Gradišču, za koju se vjeruje kako je podignuta još u rimsko doba, govori o nekoj prelijepoj djevojci koja je postala žrtvom uroka.

Nesretna krasotica pretvorena je u zmiju koja u ustima nosi zlatni ključ grada, a od zle sudbe mogao ju u noćima punog mjeseca  izbaviti samo mladi mlinar. Ova stara legenda ponovo je oživjela među lokalnim stanovništvom s početkom radova na uređenju ove utvrde, kada je kažu, ispod zaglavnog kamena utvrde doista izmilila ogromna zmija, koja izgleda, još uvijek čeka mladog mlinara.

Zletište coprnic na Černim mlakama

Obronci Ivančice, obrasli gustom šumom, oduvijek su budile maštu puka, pa su mnoge od jezovitih priča o nadnaravnim bićima sačuvane sve do danas.

Jedna od njih je i stara legenda o – zletišču coprnic na Černim mlakama, okupljalištu vještica koje su po pučkoj predaji ovdje okajavale svoje grijehe. U selima oko Ivanca još se uvijek može čuti o neobičnom prizoru koji je nekoć davno ugledao neki Jandraš, rudar iz Prigorca, koji se šumom kasno vraćao svome domu. Stara predaja kaže da su ga putem presrele tri djevojke odjevene u najljepšu svilu, pa su ga stale vući po potoku Bistrica.

Njihova objesna zabava trajala je cijele noći, sve dok ga razuzdanice nisu ostavile baš na predjelu Černih mlaga, gdje je ugledao jezovit prizor – nekoliko je žena u crnini, bukovim granama melo proplanak kod najveće bare, gdje su se nakanile uhvatiti u vještičje kolo. Kažu da je Jandrašu od te strašne noći u životu sve krenulo nabolje.

Narodna predaja kaže da su seljaci na potocima i vodenicama oko Prigorca znali susretati nepoznate žene koje su se umijele objesno našaliti sa slučajnim prolaznicima ili s njihovim blagom. Tako jedna od priča o coprnicama na Černim mlakama govori i o pastirima koji su u planini napasali krave. No, jednoga je dana njihova stoka počela nestajati. Zdvojni pastiri odlučili su otkriti zašto se sve manje njihovih krava vraća s ispaše.

Baš na Černim mlakama pronašli su gomile kostiju, pa su zaključili kako su to – vještičja posla.

Predaje kažu kako su se u Prigorcu katkada znale pojaviti krave napola bijele, a napola crne, što je također pripisivano objesnim coprnicama. No, većina ovih priča ipak je imala sretan završetak – ljudi koji bi u planini susreli vještice u kasnijem su životu imali više sreće, a njihove su krave davale više mlijeka.
Krenete li na Ivančicu, možda nećete susresti coprnice, no sigurno ćete uživati u čistom planinskom zraku i predivnoj prirodi najveće planine Hrvatskog zagorja.

Izvor objave: www.turizam-vzz.hr
Fotografije: arhiv TZ Varaždinske županije, Pixabay.com