Zahvaljujući Koheziji do kvalitetnijeg života – primjer Opće bolnice Varaždin

Kohezijska politika, oko koje se trenutno na najvišoj političkoj razini Europske unije „lome koplja“, pri programiranju iduće financijske perspektive (2021-2027), stanovnicima Hrvatske, a naročito Varaždinske županije, donijela je nova radna mjesta, ekonomski rast i održivi razvoj.

Varaždinska županija je najbolja u Hrvatskoj po povlačenju EU novca za energetsku obnovu javnih zgrada i po realizaciji svih europskih projekata posljednje tri godine, kao što je vidljivo iz videa Varaždinska županija – primjer uspješnog korištenja EU fondova nastalog u okviru projekta Together 4 Cohesion: let’s rEUnite! (T4C).

Upravo zato što je bez Kohezije postizanje cilja ujednačenog razvoja svih dijelova Europske unije otežano, te budući da se fondovima EU može znatno poboljšati kvaliteta života građana, važno je osvijestiti javnost o važnosti i ulozi kohezijske politike Europske unije. Stoga je upravo cilj projekta T4C Skupštine europskih regija, najveće neovisne mreže regija u Europi, koje je Varaždinska županija članica od 2001. godine, podizanje svijesti građana o važnosti te politike.

Njezin se važan utjecaj najbolje vidi na primjeru projekta izgradnje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije koji se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Europskog fonda za regionalni razvoj, ali i drugih projekata energetskih obnova zgrada Opće bolnice Varaždin.

Foto: obv.hr

Projekt izgradnje zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije, težak skoro 50 milijuna kuna, bit će gotov do kraja iduće godine i predstavlja najveću investiciju na području Varaždinske županije u posljednjih 30 godina, budući da će se na tom nedavno otvorenom gradilištu u krugu Opće bolnice Varaždin organizirati prijem, obrada i zbrinjavanje svih hitnih bolesnika, zbrinjavati pacijenti u dnevnoj bolnici te izvoditi kirurške operacije u jednodnevnoj kirurgiji. 

Jednokatnica površine 3200 kvadrata tako će postati jedinstveno mjesto gdje će stanovnici Varaždinske županije dobiti kvalitetnu hitnu zdravstvenu skrb, a smanjit će se i liste čekanja i racionalizirati troškovi poslovanja bolnice.
Pacijentima će biti omogućeno liječenje najsuvremenijim metodama, a medicinskom osoblju lakši rad uslijed rasterećenja akutnih bolničkih odjela. Više o tom projektu možete pročitati na linku https://obv.hr/projekt-dnevna-bolnica-/-jednodnevna-kirurgija/.

To gradilište je četvrto u krugu bolnice, budući da energetske obnove zgrade Poliklinike, Psihijatrije, Mikrobiologije i RTG-a traju od početka godine. U Općoj bolnici Varaždin su u realizaciji projekti EU u ukupnoj vrijednosti 234 milijuna kuna, a energetski će biti obnovljeno 10 zgrada samo na lokaciji u Varaždinu.

Stoga, kako Kohezija ne bi bila samo još jedan nerazumljiv pojam administracije Europske unije, sjetite se primjera Opće bolnice Varaždin i Varaždinske županije, koja kroz projekt Together 4 Cohesion: let’s rEUnite! objašnjava zašto Koheziju trebamo i dalje za nastavak održivog razvoja te da ona ima direktan utjecaj na svakodnevni život građana.

Ova objava nastala je kao dio projekta Together 4 Cohesion: let’s rEUnite! (T4C) kojeg provodi Varaždinska županija u okviru rada u Skupštini europskih regija. Video prilozi o projektu izgradnje nastali u okviru T4C projekta dostupni su ovdje.

#Together4Cohesion
#T4C

VIŠE INFORMACIJA PRONAĐITE OVDJE: together4cohesion.eu

naslovna fotografija: Pixabay.com