Camino i u Podravini

Camino Podravina – 3. i 4. srpnja počinje trasiranje novog dijela popularne europske hodočasničke rute koja će prolaziti i podravskim područjem.

Bratovština Sv. Jakova tijekom vikenda 3. I 4. srpnja počinje sa trasiranjem dionice “Camino Podravina” novog dodatka hrvatske Camino rute. Hrvatski Camino predstavlja dio europske mreže puteva Sv. Jakova. Hrvatska je donedavno bila jedina europska zemlja bez Camino rute unatoč tradiciji ovog hodočašća još od 1203.

Nakon uspješno predstavljeni dionica kroz otok Krk i Imotsku krajinu koji su zabilježili preko 2.500 noćenja tijekom prvih mjeseci ove godine, Camino dolazi u Podravinu. U vikendu 3. i 4. srpnja prvi hodočasnici trasirati će prva dva dana Camina koja prolazi kroz Podravinu, od Ferdinandovca preko Podravskih Sesveta, Kalinovca, Đurđevca,Virja do Molvi.

Tijekom hodnje prvi hodočasnici će imati priliku upoznati bogatu kulturnu baštinu, običaje, kršćanske korijene…ovog dijela Hrvatske. Upoznati će i ljude koji žele predstaviti svoj kraj, svoju bogatu povijest, svoju prirodnu baštinu.

Tijekom hodočašća moći će zastati u tišini, molitvi, kontemplaciji., kao i razmišljati o aktualnom trenutku kroz kateheze, upoznati kršćanske legende i priče…zastati pred likom Majke Božje u Molvama…

Projekt Camino kroz Hrvatsku uključuje obnovu srednjovjekovnih hodočasničkih ruta kroz Hrvatsku  prema Santiago de Composteli. Jedna o 18 planiranih dionica je i Camino Podravina, koncipirana kao zasebni turistički proizvod, motiv dolaska za višednevni boravak na području destinacije. Ukupna ruta.Camina Podravina  ima 6 dnevnih dionica prosječne dužine 20tak kilometara

  1. Ferdinandovac – Podravske Sesvete – Kloštar Podravski – Kalinovac
  2. Kalinovac – Đurđevac -Virje  – Molve
  3. Molve- Hlebine – Koprivnica
  4. Koprivnica –Bakovčica – vrh Bilogore-  Reka
  5. Reka – Močile- Rasinja
  6. Rasinja – Kuzminec – Ludbreg

Projekt Camino Podravina realizira Bratovština Sv. Jakova uz potporu Turističke zajednice Koprivničko križevačke županije i Turističke zajednice područja Dravski Peski.  Bratovština Sv. Jakova je također službeni predstavnik Hrvatske u Nadbratovštini Sv. Jakova u Santiago de Composteli, središnjoj instituciji koja okuplja Camino udruge iz cijelog svijeta.

Izvor: dravskipeski.hr