Upoznajte se sa teksturom žita

Interaktivna izložba daje uvid u život mlinara