Dodirnite i istražite više

Interaktivna izložba daje uvid u život mlinara
Mlinovi nisu samo za pšenicu – u njima se mljelo i drugo žito