Drava i ptice

Piše: Elizabeta Milanović Glavica, Turistička zajednica Središnje Podravine

PROMATRANJE PTICA UZ DRAVU – Promatranje ptica u svijetu je razvijen vid turizma. Najrazvijeniji je u Velikoj Britaniji gdje ima preko milijun registriranih promatrača ptica kao i u Njemačkoj i Nizozemskoj. Promatrači ptica nisu samo ljudi koji borave u prirodi već vrlo često i menadžeri, bankari, intelektualci koji se opuštaju u prirodi. I još je najznačajnije da su ptice najaktivnije u proljeće, jesen i zimu, dakle za vrijeme turističkog zatišja. Sasvim je logično da je u Hrvatskoj potrebno razvijati turizam promatranja ptica. U Hrvatskoj se može vidjeti skoro 400 vrsta ptica, a gnijezdi se njih 230. Time je Hrvatska u samom europskom vrhu po raznolikosti ptica.

Rijeka Drava sa svim svojim staništima pruža hranilište i gnjezdilište mnogim pticama. Najznačajnija staništa su sprudovi i strme, nezarasle riječne obale. Ondje se gnijezde neke od najrjeđih vrsta u Europi. Također su značajna vlažna staništa poput mrtvica i rukavaca. Na Dravi se za razliku od Kopačkog Rita ne mogu vidjeti velika brojnost ptica. Zato je promatranje ptica na rijeci više avantura i istraživanje, uživanje u prirodi.

Prepoznajete li koju vrstu ptica na fotografijama?

Putujte virtualno Podravinom, te se pritom prisjetite nečega ili otkrijte nešto novo. Zavolite Podravinu! 

foto: Boris Fabijanec

Izvor: FB Visit Podravina