Dobre vijesti iz Varaždinskih Toplica

Ovih dana razveselila nas je vijest o još jednom odobrenom projektu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Naime, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, kao nositelju projekta, u suradnji i uz podršku Specijalne bolnice Varaždinske Toplice odobren je projekt Edukativnog šetališta u Varaždinskim Toplicama vrijedan 680 tisuća kn. Projekt je odobren u sklopu mjere 8.5.2.: “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”.
Park u Varaždinskim Toplicama, ukupne površine 15,07 ha, u vlasništvu je Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice te je kao lječilišni perivoj od 1963.g. zaštićen spomenik parkovne arhitekture. Njime, kao i sa još 26 zaštićenih dijelova prirode Varaždinske županije upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.
Projektom je predviđena obnova šumskog prostora s vrijednim autohtonim biljnim vrstama koji se nadovezuje uz arheološko nalazište Aquae Iasae, što čini jedinstvenu parkovno-šumsku cjelinu. Obnovit će se ograda vidikovca s kojeg se pruža jedinstven pogled na predivne „topličke brege“, uredit će se edukativno dječje igralište na postojećoj šumskoj čistini te će se urediti edukativni sadržaji uzduž novog edukativnog šetališta.
Bogata tradicija perivojne kulture na području Varaždinske županije svjedoči o iznimno vrijednoj parkovnoj baštini, koja zahtijeva i odgovarajući odnos obzirom na njene povijesne, umjetničke i kulturne vrijednosti. Zahvaljujući potpori Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Specijalna bolnica će napokon realizirati svoja dugogodišnja nastojanja da realizira obnovu i revitalizaciju perivoja te da očuva baštinu za buduće generacije.
Izvor objave i fotografije: facebook.com/varazdintoplice
Iz arhive: Pročitajte priču o Varaždinskim Toplicama:
explorecroatia.eu/blog/gozba-izvoru-zdravlja-varazdinske-toplice/