Pametna zgrada, pametna mreža, pametan grad

Gradovi se mijenjaju iz pasivnih potrošača energije u aktivne sudionike gospodarenja energijom. Prvi korak prema pametnim gradovima u Hrvatskoj je podizanje energetske učinkovitosti potrošnje, odnosno znatno smanjenje potrošnje električne energije te informacijsko povezivanje između pametnih uređaja, pametnih zgrada i postojeće distribucijske mreže.

Kako je zgrada temeljna građevna jedinica grada, upravo zgradu treba početi mijenjati iz pasivnog potrošača energije u aktivnog sudionika koji prikuplja podatke i kreira nove informacije koje služe za upravljanje potrošnjom. Kako bi optimizirali upotrebu energije potrebno je zgrada pretvoriti u pametne zgrade, na način da energetska učinkovitost postane prioritet. Pametne zgrade, osim upravljanja uvjetima u interijeru, imaju sposobnost komunikacije s okolinom i prilagođavanja vlastite potrošnje mrežnim uvjetima. Priključivanjem obnovljivih izvora situacija se usložnjava jer zgrada postaje aktivni element mreže.

Smanjenje ovisnost o uvozu, razvoj energetike prema europskoj Energetskoj uniji, energetska učinkovitost, dekarbonizacija energetskog sektora pa i sektora zgradarstva, istraživanje novih tehnologija – samo su neki od ciljeva Europske unije, ali i Hrvatske elektroprivrede, koja intenzivno radi na projektima uvođenja naprednih mreža u distribucijskim područjima, sustavu daljinskog centralnog grijanja, mjerama energetske učinkovitosti u krajnjoj potrošnji u zgradama HEP grupe i za kupce HEP grupe  i razvija projekte obnovljivih izvora energije.

Hrvatska elektroprivreda već neko vrijeme svoj poslovni model proširuju te svoju ponudu prodaje energije obogaćuju pružanjem različitih energetskih usluga. Osnovna djelatnost HEP-ovih tvrtki je proizvodnja i prodaja električne i toplinske energije te plina krajnjim kupcima. HEP ESCO tu uslugu dopunjuje tako da pomaže kupcima HEP grupe da prepoznaju i ostvare određene uštede, bilo kroz projekte uvođenja konkretnih mjera energetske učinkovitosti, bilo uvođenjem sustavnog pristupa gospodarenju energijom. Tako HEP Opskrba, u suradnji s HEP ESCO-m, svojim kupcima iz kategorije poduzetništvo uz opskrbu električnom energijom nudi energetske usluge, koje im mogu pomoći da upoznaju i smanje svoju potrošnju. Jedna od energetskih usluga koja se nudi kupcima HEP-a je i ‘Uspostava daljinskog očitanja električne energije i uvođenje sustava za gospodarenje energijom ESCO Monitor®’.

Također HEP je pokrenuo je nove programe investicija u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te projekte javne rasvjete po novom ESCO/EPC modelu. Naime HEP ESCO za tržište, nudi izgradnje sunčanih elektrana u kombinaciji s mjerama energetske učinkovitosti po principu ‘ključ u ruke’ za javne zgrade, poslovne zgrade, hotele, višestambene zgrade i industrijske objekte kroz program HEP EE solar plus.

Za suvlasnike više-stambenih zgrada pripremljen je Program obnove plinskih kotlovnica, pri čemu su uštede vidljive odmah na računima za grijanje, a otplata ide kroz stambenu pričuvu na rok do 10 godina.

HEP grupa, kao predvodnik primjene zelene tehnologije planira u narednih tri do četiri godine kroz HEP PV program na krovovima HEP-ovih poslovnih i proizvodnih zgrada instalirati više od 300 sunčanih elektrana koje će električnu energiju koristiti na mjestu proizvodnje. Ideja je, kod malih sunčevih elektrana proizvesti optimalnu količinu energije za potrebe objekta.

HEP je još 2014. na krovovima poslovnih objekata u svom vlasništvu izgradio 9 sunčanih elektrana pojedinačne snage do 30 kW, ali sa statusom povlaštenog proizvođača električne energije što omogućuje prodaju proizvedene električne energije Hrvatskom operatoru tržišta energije prema povlaštenoj cijeni. Ugovor o otkupu električne energije traje 14 godina.

foto; pixabay.com

Projektom izgradnje sunčanih elektrana na HEP-ovim poslovnim zgradama, usmjerenim na proizvodnju električne energije na mjestu njenog korištenja, u samim zgradama, HEP prati  zakonodavni paket ‘Čista energija za sve Europljane’, Europske komisije. Zakonodavni paket usmjeren je za održavanje konkurentnosti Europske unije uslijed promjena na svjetskim energetskim tržištima zbog prelaska na čistu energiju. HEP želi bit  predvodnik tog prelaska u Hrvatskoj, a ne da mu se tek prilagođava.

Nadalje, kroz program sustavnog gospodarenja energijom – HEP SGE program – realizirat će se više od 80 projekata. Time HEP sveobuhvatno planira gospodariti energijom u svojim zgradama koji za cilj ima djelotvorno upravljanje troškovima za energiju te identifikaciju potencijala za uštedu energije i vode te smanjiti utjecaj HEP-ovih zgrada na okoliš. HEP SGE program je u skladu s revidiranom Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD Directive 210/31/EU), koja potiče korištenje novih pametnih tehnologija za smanjenje potrošnje energije u zgradama i davanje prioriteta energetskoj učinkovitosti.

foto: pixabay.com

Energetska učinkovitost je gorivo broj jedan u održivom globalnom energetskom sustav i najdjelotvorniji način smanjenja negativnih utjecaja na okoliš te temelj pametnim tehnologijama koje ubrzano dolaze, a koje upotpunjuju i unapređuju sustave u zgradama. Termini kao što su ‘pametna zgrada’, ‘pametna brojila’, ‘pametni grad’ više nisu tako nepoznati.

HEP Opskrba

www.hep.hr

www.hep.hr/esco

#hepvišeodstruje